THE MARIS VŨNG TÀU

𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑽𝒖̃𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒖 - Đ𝒊𝒆̂̉𝒎 đ𝒆̂́𝒏 đ𝒐́𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒔𝒖̛̣ 𝒃𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒐̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒂̆𝒎.

Tiềm năng gia tăng giá trị đầu tư chắc chắn & trong tương lai rất gần:

Ít nhất 𝟕 cột mốc gia tăng giá trị khi hạ tầng, giao thông kết nối hoàn thiện

 Càng nhiều dự án ra sau, cạnh tranh càng cao thì nhà đầu tư tầm vóc và sành sỏi sẽ càng thích vì đó chính là các cột mốc gia tăng giá trị tài sản tương lai của khách khi mà The Maris được định giá thật theo thị trường BĐS lõi trung tâm và là mỏ neo định giá ở mức thấp nhất cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng sắp bùng nổ mạnh mẽ tại đây

 “Room tăng giá” liền tay ngay khi có dự án khác ra mắt. Bóc tách giá đất trung bình “siêu hấp dẫn” 𝟑𝟗.𝟓𝐭𝐫/𝐦𝟐 với “room tăng giá” lên tới 𝟖.𝟓 𝐭ỷ/𝐜ă𝐧 𝟒𝟑𝟐𝐦𝟐


Tên

Email *

Thông báo *